Het Corona virus

Vanmiddag werden in een persconferentie nieuwe maatregelen aangekondigd met betrekking tot het Corona virus. Het Bestuur van BWZ heeft hier kritisch naar geluisterd en besloten vooralsnog niet tot sluiting van ons gebouw over te gaan. Dit besluit hebben wij genomen omdat er sowieso weinig mensen tegelijk in het gebouw aanwezig zijn en het vooral voor de spreekuren uiterst belangrijk is, dat deze gewoon kunnen doorgaan. Daarnaast gaan wij er van uit dat mensen met verschijnselen van het virus, zelf het initiatief zullen nemen thuis te blijven. Als u BWZ bezoekt, houdt u dan voldoende afstand van andere aanwezigen. Tenslotte nog maar eens het advies van het RIVM: was regelmatig en stevig uw handen,hoest en/of nies in uw elleboog en geef niemand een hand!!

Marga Jonker, voorzitter