Activiteiten

Naast de spreekuren voor juridische- en belastingadvieshulp, wordt er bij ons ook gebiljart en houden mensen zich bezig met houtsnijden.  Het bestuur en de verschillende werkgroepen komen regelmatig bij elkaar om  lopende zaken te bespreken.

Verder willen wij ons in de toekomst meer gaan richten op themabijeenkomsten, met onderwerpen die voor iedere uitkeringsgerechtigde van belang zijn. Zo staat er begin volgend jaar een bijeenkomst met als thema “belastingen”op de planning . “Wat heeft de miljoenennota voor gevolgen op ons inkomen”kan ook een onderwerp zijn. Uiteraard staan we open voor thema’s die onze leden zelf aandragen.

Een grote wens is om ook ochtenden of middagen te organiseren, waarop u als lid gewoon kan binnenlopen voor een lekker kopje koffie of thee en een leuk gesprek.  Dit alles valt of staat natuurlijk met het aantal vrijwilligers dat beschikbaar is om een en ander te organiseren.