Laatste nieuws

– Wij zijn gestart met een nieuw spreekuur voor mensen die het financieel moeilijk hebben; het overzicht over hun financiën wat kwijt zijn; in de schuldsanering zitten of de nazorg daarvan. Zij kunnen bij ons terecht voor hulp en ondersteuning. Soms is een luisterend oor al genoeg, maar het kan ook zijn voor bijvoorbeeld tips en advies over budgetteren of het helpen invullen van formulieren. De drempel naar instanties is vaak hoog, wij kunnen helpen die drempel te verlagen.
Een eerste gesprek is kosteloos. Als u lid wordt van BWZ, kunt u daarna kosteloos gebruik blijven maken van alle spreekuren. Het lidmaatschap bedraagt € 17,50 per jaar, zo nodig treffen wij hiervoor een regeling.
U kunt langskomen op ons inloopspreekuur op woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Wilt u niet het risico lopen dat u moet wachten, belt u dan voor een afspraak met 075-6178497

Het maximaal aantal personen dat in onze zaal terecht kan voor vergaderingen enz.  is 25, waarvan twee vrijwilligers van BWZ.

Verhuur van de zaal is aangepast, het is nu ook mogelijk per uur te huren. Voor tarieven zie algemene informatie.

– Wij willen starten met verhuur voor thuiswerkers die een rustig plekje nodig hebben. Wij beschikken over WIFI.
Houdt deze site en onze Facebook pagina in de gaten voor meer informatie.

Er wordt bij BWZ extra schoongemaakt vanwege het Corona virus. Daarnaast staat er op diverse plaatsen handgel. Omdat wij voldoende ruimte hebben om afstand te houden, is een mondkapje niet verplicht.

Versoepelen

Zoals eerder vermeld, is ons juridisch adviesspreekuur inmiddels weer opgestart. Tijdens de vakantieperiode alleen op afspraak. Vanaf 1 september kunt u ook gewoon weer binnen lopen, op woensdagochtend tussen 10.00 uur en 12.00 uur. Het zelfde geldt voor het belastingspreekuur. Voor een aangifte inkomstenbelasting graag wel een afspraak maken.

Ook onze biljarters zijn weer begonnen. Tot 23 juli alleen op donderdag middag. Vanaf die datum ook weer op dinsdag middag.

Tijdens de vakantie periode is onze zaal enkele dagen per week verhuurd aan “Het Scheppingsmuseum”. Meer informatie over data en tijden vermelden wij binnenkort.

Vanaf 1 september zien wij ook onze vaste huurders weer terug en is onze zaal ook weer beschikbaar voor verhuur aan derden. Laten we hopen dat het Corona virus niet opnieuw roet in het eten gaat gooien, en dat BWZ weer kan zijn zoals het was: voor en door uitkeringsgerechtigden!

spreekuur  advieshulp uitkeringen weer van start

Over- leven

En toen leek de tijd ineens stil te staan. Had u ook dat gevoel toen Nederland de lockdown in ging? Naast de bizarre gevolgen voor ons privé leven, werden wij als bestuur van BWZ geconfronteerd met de nodige dilemma’s. Wij dragen verantwoordelijkheid voor het welzijn van onze vrijwilligers, leden en huurders. Maar wij dragen ook verantwoordelijkheid voor het voortbestaan van onze vereniging. Zoals zovele verenigingen hebben wij te maken met een dalend aantal leden. Tegelijkertijd stijgen alle jaarlijkse kosten. Door het organiseren van nieuwe evenementen, het uitbreiden van onze spreekuren en de toename van verhuur van ons gebouw, zou dat voor ons niet echt problemen opleveren.

En toen kwam Corona……

Sindsdien ligt de boel plat. Met een beperkt aantal mensen doen wij de meest noodzakelijke werkzaamheden. Het belasting spreekuur ging en gaat gewoon beperkt door. Alleen op afspraak en met inachtneming van de nodige voorzorgsmaatregelen.

Wij missen de mensen en de gezellige sfeer die normaal gesproken ons gebouw vullen. Wij leven van persconferentie naar persconferentie om daarna te besluiten of er alweer iets kan of mag. Ons laatste besluit houdt in dat wij naast het belasting spreekuur ook het spreekuur juridische advieshulp weer op gaan starten voor onze leden.

Voor beide spreekuren kunt u telefonisch een bericht achterlaten via nummer 075-6178497 of een email sturen naar bwz-online@hetnet.nl. Wij zullen dan contact met u opnemen om een afspraak te maken.

Wij zijn van plan deze crisis te overleven, kijken uit naar de volgende stap, kijken uit naar het nieuwe “normale” leven. In de hoop iedereen weer snel in goede gezondheid terug te zullen zien. BLIJF GEZOND!!!!

BWZ voor alle Zaanse uitkeringsgerechtigden, Pinkstraat 14, 1541 HD, Koog aan de Zaan

BWZ en het Corona virus

In navolging op de verlenging van de maatregelen, zoals afgelopen dinsdag aangekondigd tijdens de persconferentie, blijven  ook de deuren van BWZ tot nader order gesloten. Dit betekent dat zowel de Algemene Leden Vergadering van 8 april, als de geplande rommelmarkt op 18 april, worden uitgesteld.

Heeft u heel dringende vragen voor de juridische advieshulp, dan kunt u een bericht achterlaten op ons antwoordapparaat, tel 075-6178497, of een email sturen naar bwz-online@hetnet.nl. Wij zullen dan proberen u, op afstand, zo goed mogelijk te helpen.

Wij wensen iedereen moed en sterkte in deze moeilijke tijd. Wees voorzichtig met u zelf en met elkaar en blijf gezond !!!!!!!!!!

BWZ en het Corona virus

Gezien de ontwikkelingen rond,  en de maatregelen die afgekondigd zijn in verband met het Corona virus, heeft het Bestuur besloten ook de deuren van BWZ tot nader order te sluiten!!!!

Ook is nog niet bekend of de Algemene Leden Vergadering op 8 april en de rommelmarkt op 18 april doorgang kunnen vinden. Via deze website en onze Facebookpagina’s (www.facebook.com/BWZZaanstreek) houden wij u zo goed mogelijk op de hoogte.

Wees voorzichtig met u zelf en blijf gezond!!!

 

Het Corona virus

Vanmiddag werden in een persconferentie nieuwe maatregelen aangekondigd met betrekking tot het Corona virus. Het Bestuur van BWZ heeft hier kritisch naar geluisterd en besloten vooralsnog niet tot sluiting van ons gebouw over te gaan. Dit besluit hebben wij genomen omdat er sowieso weinig mensen tegelijk in het gebouw aanwezig zijn en het vooral voor de spreekuren uiterst belangrijk is, dat deze gewoon kunnen doorgaan. Daarnaast gaan wij er van uit dat mensen met verschijnselen van het virus, zelf het initiatief zullen nemen thuis te blijven. Als u BWZ bezoekt, houdt u dan voldoende afstand van andere aanwezigen. Tenslotte nog maar eens het advies van het RIVM: was regelmatig en stevig uw handen,hoest en/of nies in uw elleboog en geef niemand een hand!!

Marga Jonker, voorzitter

Uitnodiging belastingbijeenkomst

U bent van harte welkom op dinsdag 10 maart om 13.30 uur, in de zaal van ons gebouw aan de Pinkstraat 14, Koog aan de Zaan. Vanaf 13.15 uur staat de koffie klaar!

In december gaf Jan van Zaane u uitleg over de belastingheffing en toeslagen in 2020. Deze keer zal het gaan over uw aangifte inkomstenbelasting 2019.
Na deze presentatie kunt u ook een afspraak maken voor het invullen van uw aangifte.

BWZ wenst iedereen hele fijne feestdagen en een heel gelukkig, gezond en liefdevol 2020

UITNODIGING Belastingbijeenkomst

Onze belastingexpert Jan van Zaane, zal u op dinsdag 10 december weer informeren over wijzigingen in de belastingheffing 2020 en toeslagen. U kunt er dan, zo nodig, nog voor 1 januari rekening mee houden. Zoals gewoonlijk ligt de nadruk op wat het effect is op de verschillende soorten uitkeringen. Begin maart hopen wij dan een vervolgbijeenkomst te plannen waarbij de nadruk ligt op uw aangifte inkomstenbelasting.

Vanaf 1 maart kunt u weer bij ons terecht voor uw aangifte, bij voorkeur na het maken van een afspraak. tel. 075-6178497

Op dinsdag 10 december, zaal open vanaf 13.30 uur, aanvang circa 13.45 uur, in de zaal van ons gebouw, Pinkstraat 14, Koog aan de Zaan. De koffie staat voor u klaar. Ook niet-leden zijn van harte welkom.