Bestuur

Sinds de laatste Algemene Leden Vergadering bestaat ons bestuur uit de volgende personen:

Voorzitter:   Marga Jonker

Penningmeester:   Jan van Zaane

Secretaris:  vacant

Bestuurslid communicatie:  Hans de Wolf

Algemeen bestuurslid: Marco de Winter

U kunt ons bereiken via telefoonnummer 075-6178497 of een email sturen naar: bwz-online@hetnet.nl

In zeer dringende gevallen kunt u bellen met: 06-19953053