Home

Geheugensteuntje !!!!

Donderdag 16 mei is weer de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van BWZ, aanvang 14.00 uur

Vanaf 13.30 uur staat de koffie klaar in ons gezellige gebouw aan de Pinkstraat 14, Koog aan de Zaan.

 Onze Belangenvereniging WAO Zaanstad  is opgericht voor en door  een aantal enthousiaste WAO-ers.  In de loop der jaren zijn wij de belangen van alle uitkeringsgerechtigden in de Zaanstreek gaan behartigen. Wij richten ons voornamelijk op juridische advies- en belastinghulp.

In ons verenigingsgebouw worden diverse activiteiten georganiseerd. Tevens is het mogelijk onze zaal te huren voor bijeenkomsten, vergaderingen en feesten.

 Alle nodige werkzaamheden  worden verricht door leden, die dat doen op vrijwillige basis.

BWZ steunt Zaanse uitkeringsgerechtigden