Home

 

 Onze Belangenvereniging WAO Zaanstad  is opgericht voor en door  een aantal enthousiaste WAO-ers.  In de loop der jaren zijn wij de belangen van alle uitkeringsgerechtigden in de Zaanstreek gaan behartigen. Wij richten ons voornamelijk op juridisch- belasting- en financieel advies/hulp.

In ons verenigingsgebouw worden diverse activiteiten georganiseerd. Tevens is het mogelijk onze zaal te huren voor bijeenkomsten, vergaderingen en feesten.

 Alle nodige werkzaamheden  worden verricht door leden, die dat doen op vrijwillige basis.

BWZ steunt Zaanse uitkeringsgerechtigden